Kontrola kvality

Společnost CADYVA tools & fixtures s.r.o. získala na začátku roku 2020 certifikát ČSN EN ISO 9001: 2016 a plně respektuje i uspokojuje požadavky a očekávání zákazníků i ostatních zainteresovaných subjektů. Politikou kvality vedení firmy vyjadřuje své záměry ve vztahu ke kvalitě výrobků a souvisejících poskytovaných služeb, přijímá závazky k naplnění všech požadavků zákazníků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality se snahou minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.

K naplňování politiky kvality se společnost zavazuje dodržovat tyto principy - stáhnout.

V certifikovaném systému managementu kvality se naše společnost zavazuje k plnění požadavků systému managementu kvality a k neustálému zlepšování a tím ke zvyšování jeho efektivnosti. Prostředkem k tomu jsou stanovené cíle kvality, nastavené hodnoty a ukazatelé jednotlivých procesů, programy a kontrolní mechanismy.

Díly jsou kontrolovány promoci 3D měřicího přístroje TESA Micro-Hite 454, Profil projektor Werth Record 400, digitální posuvné měřidla, digitální třmenové mikrometry, digitální hloubkoměr, digitální úchylkoměry, dutinoměry, závitové kalibry, dutinové kalibry, sady koncových měrek, strojní měřící sondy a další. Díly jsou popisovány Laser MT-FP30 s rotační hlavou.

Fáze certifikačního procesu

  • 2020 - Certifikační audit
  • 2021 - 1. Dozorový audit
  • 2022 - 2. Dozorový audit

Certifikáty

„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vaším dveřím.“ - Tomáš Baťa, 1876-1932

Údaje o společnosti

CADYVA tools & fixtures s.r.o.
Hillova 264/28
747 05 OPAVA-KATEŘINKY

IČ: 03092500, DIČ: CZ03092500

Kontaktní údaje

Tel.: +420 734 567 670

E-mail: info@cadyva.cz

Sledujte nás